Vergangenheitsbewältigung är ett fint tyskt ord. Det betyder ungefär att bemäktiga sig det förflutna. Bemäktiga sig det förflutna kan

man göra på många olika sätt.