Idéhistorikern Nils Erik Forsgård tecknar med hjälp av dagböcker, brev och officersrapporter en levande bild av händelserna under finska kriget i september år 1808. Han skildrar slagen vid Jutas och Oravais, och han följer sedan de svenska truppernas reträtt norrut genom Österbotten mot det första stilleståndsavtalet i Lochteå den 29 september.

På vägen genom Österbotten tittar Forsgård närmare på krigets och reträttens följder för lokalsamhället och dess civila befolkning. September 1808 har en krigshistorisk utgångspunkt, men krigshändelserna varvas med idéhistoriskt motiverade nedslag i den europeiska samtiden. Nyckelordet i Forsgårds bok är samtidighet.

September 1808 handlar inte bara om Österbotten och om finska kriget. Forsgård frågar sig också vad Ludwig van Beethoven och Johann Wolfgang Goethe gjorde i september 1808. Och, inte minst: vad gjorde egentligen den förre kronoskrivaren Johan Bärlund i Nykarleby den där mörka och regniga dagen i slutet av september 1808?

 

PRESSRÖSTER:

 

"... en bok som kan beskrivas som en liten pärla, eller rättare sagt ett band av små facklitterära pärlor bredvid varandra. --- Detta är lärd grundforskning och lättläst populärhistoria i en och samma volym. Att ta del av Forsgårds små men skickligt komponerade kapitel är en intellektuell njutning, låt vara i det lilla formatet. Enda felet är egentligen att vi som läsare blir mer eller mindre dömda att mentalt ropa efter ännu fler kapitel."

DICK HARRISON, SVENSKA DAGBLADET, 11.3.2009

 

"Forsgårds ambition verkar vara att ta pulsen på hela Europa under en enda månad - september 1808. Gång på gång lämnar han den besegrade och retirerande armén långt uppe i norr för att varva med kulturella snapshots från Europa just då. Vi får möta Goethe, Beethoven, madame de Stael, Caspar David Friedrich med flera storheter på ett ledigt och lättläst sätt. Vi slipper allt kulturellt flås. Då kretsade allt kring Europas orosande Napoleon. För eller emot - det var frågan. Forsgård behärskar sitt ämne suveränt. Han förmedlar sin forskning elegant och lättflytande".

LEIF Y DAHLBERG, GOTLANDS TIDNINGAR, 22.6.2009 

 

"...Forsgårds välskrivna och reflekterande bok...Boken ger en känsla för de stämningar som rådde 1808".

MARTIN HÅRDSTEDT, FINSK TIDSKRIFT, 3/2009

 

"Nils Erik Forsgårds September 1808 låter denna avgörande månad i kriget mellan Ryssland och Sverige bli utsiktspunkt för ett tjugotal snapshots av färgstarka scener från dessa höstveckor 1808. Han vänder sin kamera i de mest skilda riktningar, från det folkliga till det höga, från Finland och Sverige ut mot vida världen. Han ger oss suggestiva bilder från en tid som skakas av Napoleontidens materiella förödelse och andliga omvälvningar".

KRISTER WAHLBÄCK, CLIO- HISTORISKA BOKNYHETER, 2 /2009"
Forsgård lämnar kungar och fältherrar därhän, lyfter i stället fram den enskilda människan och sätter alltsammans i ett sammanhang. Det är en bok som har mycket att säga om världen för 200 år sedan".

ÅKE LUNDGREN, NORRAN.SE, 7.4.2009"
September 1808 är, tycker jag, en finstämd liten bok som uppmärksammar den enskilde individens vanmakt när nyckfulla furstar väljer att starta sitt blodiga krigsspel".

CARL JOHAN GARDELL, UPSALA NYA TIDNING, 11.3.2009


"
Boken September 1808 påminner om Forsgårds tidigare rapportböcker. Stora och små händelser bildar en helhet, som blir både intressant och läsvärd. I detta avseende påminner han om sin lärare, professor Matti Klinge och den svenska akademiledamoten Peter Englund, utan jämförelser i övrigt".

FOLKE NYBERG, HUFVUDSTADSBLADET, 2.10.2008


"
...fängslande läsning om krigshändelserna i Österbotten."

JENNICA THYLIN-KLAUS, VASABLADET, 27.9.2008


"
...en okonventionell och lärd kombination av österbottnisk lokalhistoria och fristående tidsbilder från Europa".

MARKO SJÖBLOM, ÖSTERBOTTENS TIDNING, 28.9.2008

 

ISBN: 9789515225610
Utgivningsår: 2008
Cirkapris 27.90 €
Bandtyp: Inbunden
Ladda ner fullstor bild