Under 1700-talet kompliceras den nordeuropeiska stormaktspolitiken av två nya stormakter: Ryssland och Preussen. För vissa mindre stater blev utvecklingen ödesdiger. Polen t.ex. raderades från kartan.

Trots en känslig maktbalans präglas perioden av en lång rad krig: de polska och österrikiska tron¬följarkrigen, sjuårskriget, hattarnas krig 1741–1743, krigen mellan Ryssland och Turkiet vari även Gustav III:s ryska krig 1788–1790 ingår. Slutligen även Napoleonkrigen då Sverige 1809 i finska kriget förlorade hela Finland till Ryssland.

Del 5 i serien Krigen kring Östersjön

ISBN: 9789515018243
Utgivningsår: 2008
Cirkapris 42.00 €
Bandtyp: Inbunden
Ladda ner fullstor bild