I denna volym har Nils Erik Forsgård samlat sina mer representativa kolumner och artiklar från en tidsperiod på tjugo år. Texterna handlar om allt från politik och historia till litteratur och konst och de präglas av en tidlös infallsvinkel. Som författare av flera kritikerhyllade böcker har Forsgård prisats för sitt personliga språk och för sin förmåga att kombinera det stora med det lilla.

Kan beställas via www.opusliberum.fi