I denna idéhistoriska avhandling öppnas nya och dramatiska perspektiv på författaren och historiefilosofen Zacharias Topelius 1818-1898. Studien är tematiskt upplagd och fokuserar på tre bäande element i Topelius historiefilosofi: på nationalismen, på tusenårsrikesföreställningen (millenarismen) och på nationalismen.

Slutsåld vid förlaget.

PRESSRÖSTER:

"Nils Erik Forsgård har gjort vad han kunnat för att den kumulativa tyngden av alla gångna oförrätter, skamligheter och brott inte ska ideologisera bilden av Zacharias Topelius, en antisemit i och av sin tid. I det femte inseglets tecken. En studie i den åldrande Zacharias Topelius livs- och historiefilosofi är, såvitt jag förstår, ett sällsynt lyckat vetenskapligt arbete, tydligt strukturerat och en smula sävligt i tempot så att alla tankemässiga bisarrerier - bisarra endast om man anlägger ett anakronistiskt perspektiv - får komma till sin fulla rätt".

ANDERS BJÖRNSSON,

Ny Tid

"Vältajmad som en torped under arken. [---] Nu är det emellertid inte någon stridsskrift som Forsgård åstadkommit utan ett massivt arbete om den åldrande Topelius pessimistiska livsfilosofi om en mänsklighet i kris och ett judafolk som med sin "gyllene international" arbetar för att en dag besitta jorden. [---] Det ser övertygande ut. Nytt ljus kastas över Topelius och det ligger en energisk forskarinsats bakom I det femte inseglets tecken, som Forsgård kallat sitt arbete".

TOMAS FORSER
EXPRESSEN

"...rejält....övertygande..."

BO LINDBERG, Svenska Dagbladet

"Forsgårdin...väitöskirja sisältää mahtavan annoksen 1800-luvun yleistä aatehistoriaa kaukaisiin aikoihin ulottuvine taustoineen"

KALEVI KUITUNEN, Helsingin Sanomat

"Det är en imponerande kartläggning Forsgård gjort av antisemitismens och antijudiskhetens rötter och utbredning --- Forsgårds... utomordentliga studie."

ALF-ERIK HELSING, ARBETARBLADET

"Fallet Topelius visar att antisemiten inte behöver vara vare sig ond eller störd. Men det visar också att det inte finns någon harmlös antisemitism. Också den som inte skulle ha kunnat drömma om Förintelsen kan ha varit med om att skapa det andliga klimat som gjorde Förintelsen möjlig".

MERETE MAZZARELLA, DAGENS NYHETER

"Forsgårds omutligt skärskådande analys [...] Forsgårds akademiska framställning är genomgående en uppvisning i välstrukturerad åskådlighet och avklarnad begriplighet, med en distinkt och elegant komprimerad sammanfattning som kraftfullt knyter igen säcken av väl underbyggd kunskap, i en volym som lockar redan i kraft av ett estetiskt mycket tilltagande omslag. Klart är (...) att Forsgård på ett prinicpiellt plan bryter ny vetenskaplig mark på ett sätt som stimulerar till efterföljd, med sin sansade begreppsutredning på det även ur forskningssynpunkt fortfarande så pass tabubelagda och infekterade område som antisemitismen i sina olika uttrycksformer måste sägas representera."

BJÖRN APELKVIST, HORISONT

"Väitöskirja tarjoaa uutta tietoa Topeliuksesta [...] Tutkimus (...) kytkee Topeliuksen aikansa eurooppalaisiin aatehistoriallisiin prosesseihin, ja kuvastaa tekijän kunnianhimoista pyrkimystä nähdä Topeliuksen kristillinen historianfilosofia osana 'eurooppalaisuuden projektia'".

TARJA-LIISA LUUKKANEN, TEOLOGINEN AIKAKAUSKIRJA

"I det femte inseglets tecken är oerhört intressant läsning. Nils Erik Forsgård har i sitt avhandlingsarbete beträtt jungfrulig mark inom den idéhistoriska forskningens område i Finland, och bidrar även resultatmässigt med ny kunskap om Topelius världsåskådning och livsfilosofi. Hans avhandling är otvivelaktigt en märkeshändelse inom finländsk idéhistoria. Den ger mersmak och man väntar otåligt och med spänning på att få ta del av Forsgårds fortsatta forskning".

LARS-FOLKE LANDGRÉN
FINSKA KYRKOHISTORISKA SAMFUNDETS ÅRSSKRIFT 89-91, 1999-2001

"Topeliuksen juutalaisvastaisuus on yhä tabu Forsgårdin hienosta tutkimuksesta huolimatta".

OLLI MÄKINEN, KANAVA