PRESSRÖSTER

 

"En rykande färsk bok på 358 sidor som blandar dagbokens hastiga nedslag med essäns lugna reflektion och reseskissens geografiska närvaro....Hela EU-projektet tycks skaka i sina grundvalar. Temporära undantagstillstånd, den fria rörligheten ifrågasatt, asylrätten satt inom parentes av skräckslagna regeringar. Om allt detta handlar Forsgårds sympatiska bok. Men utan de stora gester och dramatiska övertoner som annars är tidens melodi....han kan även EU:s politiska historia men tragglar inte regler och förordningar i onödan. Textn bärs av en lättsinnig ton som bara umgänget med riktiga människor och frihetliga böcker kan skänka. Politiska skribenter skriver inte så sällan hämmat, pompöst och klichéfyllt. Hos Forsgård hittar ni ofta raka motsatsen: en rak och drastisk finlandssvensk ton".

JAN EKLUND, DAGENS NYHETER

 

"Det här är en bok som är skriven med respekt för läsaren. Dagarnas skum lyser upp i vintermörkret".

DAG SANDAHL, ÖSTRA SMÅLAND

 

"Det är fascinerande och en smula förbryllande att iaktta hur Forsgård reser både i rum och tid, som en Fantomenfigur, mestadels med flyg, men även med tåg, taxi och ofta till fots. Han genomkorsar Europa på bredden och höjden, befinner sig i norr och i syd, väster och öster och i mitten.(...) Helheten är förbluffande rik, fylld av långa, analytiskt präglade sjok om historiska skeenden, framför allt de två världskrigen, men också mycket annat, som en överblick över den Walesiske poeten Dylan Thomas liv och betydelse, samt en både inkännande och distanserande beskrivning av slaget vid Waterloo" 

SVEN-ERIK KLINKMANN, VASABLADET

 

"I det mörker som sänker sig över Europa är det ändå skönt att någon fortfarande tänker. För det gör Forsgård och han tänker väldigt klart och fritt".

MARCUS JANSSON, ÖSTERBOTTENS TIDNING