Jag håller ofta föredrag om ämnen som på olika sätt berör utvecklingen i Europa, i USA och i Tyskland och i Finland.

Jag föreläser också om mina egna böcker och om historiska ämnen.

En kort kurs som har blivit en favorit för många i Sverige och i Finland heter ”Idéhistoria –vad är det?”.

Dessutom föreläser jag gärna om olika aspekter på konsten att läsa och skriva.

Du kan alltså anlita mig som föredragshållare eller kanske som panelordförande / paneldebattör, på svenska, finska, engelska eller tyska.